5 Ekim 2014 Pazar

Kimse Yok Mu'ya kurban bağışında patlama yaşandı

AK parti hükümetinin yasak getirip kapatmaya çalıştığı 'Kimse Yok Mu Derneği'ne vatandaş sahip çıktı. Kara propogandaya rağmen dernek hedeflerinin 2 katı bağışa ulaştı.

Samanyolu Haber Kimse Yok Mu Derneği, bu Kurban Bayramı’nda da yardıma muhtaç binlerce kişinin yüzünü güldürdü.  
  
Kimse Yok Mu Derneği bu sene 72 farklı ülkede kurban dağıtımı yaptı. Derneğe yönelik siyasi baskılara rağmen derneğe yapılan kurban bağışı miktarında patlama yaşandı. 2008’den beri Filistin’de faaliyetlerini sürdüren dernek bu bayramda da Gazzeli 6 bin aileye et yardımı yaptı.
 
İsrail’le savaş zamanında Filistin’e gıda kumanyası dağıtan Kimse Yok Mu, savaş sonrası yardımlarına hız verdi. Yardımseverlerin bağışlarıyla saldırılarda evleri yıkılan ailelere mutfak eşyaları, yatak ve gıda malzemeleri dağıttı. Hastanelere ilaç ve tıbbi cihaz alımları da yapan Kimse Yok Mu, son 3 ayda Gazze’ye 3 milyon TL yardımda bulundu. 2008'den itibaren düzenli olarak Filistin ve Gazze’de yardım faaliyetlerini sürdüren Kimse Yok Mu, Kurban Bayramı’nda da Gazzzeliler'i yalnız bırakmadı. Hayırseverlerin gönderdiği 350 hisse, Gazzeli 6 bin muhtaç aileye dağıtıldı.
 
KAPILARINI BİR KEZ DAHA ÇALDIK
 
Kimse Yok Mu Derneği’nin Gazze’deki yardımlarını koordine eden Dr. Nasır Elsadi, bu bayram da Türkiye’den gelen yardımları önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti. Elsadi, “Önce yerel yönetimlerle birlikte kendi kurduğu- muz ekibimiz ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Daha sonra Türkiye’den gönderilen yardımlarımı bu ailelerimize ulaştırıyoruz. Savaşın başından beri sıklaştırdığımız faaliyetlerimize Kurban Bayramı’nı da ekledik. Fakirlerin kapısını bir kez daha çaldık” dedi. 
 
BİZİ KİMLERE BIRAKIP GİTTİNİZ
 
Kimse Yok Mu Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda Türkiye’den gelen gönüllülere yardımcı olan Kudüslü İzzettin Abbasi, Türk gönüllülere ağlayarak sitemde bulundu. Abbasi'nin "Ne zaman bir Türk görsem, ilk cümlem şu olur.1917'de, bizleri kime bırakıp gittiniz" sözleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
 
BAĞIŞ PATLAMASI YAŞANDI
 
Kim­se Yok Mu Der­ne­ği'nin yar­dım top­la­ma yet­ki­si­nin Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan bağışlarda ar­tış ya­şan­dı. Are­fe gü­nü 17 bin ci­va­rın­da olan ba­ğış mik­ta­rı bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü iti­ba­rıy­la 30 bi­ni aş­tı. Sa­yı­nın da­ha da art­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
Kim­se Yok Mu Der­ne­ği Yurt­dı­şı Ko­or­di­na­tö­rü Yu­suf Yıl­dı­rım yap­tı­ğı açık­la­ma­da her tür­lü ka­ra pro­pa­gan­da­ya rağ­men der­ne­ğe ba­ğış pat­la­ma­sı ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­tti. Bu se­ne­ki he­def­le­ri­ni 2’ye kat­la­dık­la­rı­nı vurgulayan Yıldırım, “Şu ana ka­dar 30 bi­nin üze­rin­de his­se ba­ğı­şı al­dık. Va­tar­daş­la­rı­mı­zın al­gı ope­ras­yo­nun­dan et­ki­len­me­di­ği­ni gör­dük. Bu bi­zi çok mut­lu et­ti. Bay­ra­mın so­nu­na ka­dar bu sa­yı­nın da­ha da art­ma­sı­nı bek­li­yo­ru­z” de­di.
 
UGANDA CUMHURBAŞKANI ÖNCÜLÜK EDİYOR
 
Uganda’da fakirlerin imdadına yetişen Kimse Yok Mu gönüllüleri Cumhurbaşkanı eşliğinde yardımları dağıtıyor. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin eşi Janet Musevini, Başbakan Ruhakana Rugunda, Finans Bakanı Simon Lokodo, Afet Bakanı Ecweru Musa Francis ile Ahlak ve Dürüstlük Bakanı Simon Lokodo, dernek yetkililerini kabul etti. Lokodo, Kimse Yok Mu'nun yardımlarını insanlara ulaştırırken din, dil, ırk ayrımı yapmadığını belirterek, "İnançsızlara dahi yardım götürüyorsunuz. Bizzat şahit olduğum faaliyetleriniz var. Hepsini takdir ediyorum" dedi.
 
KABİL VALİSİ: ONLARI TAKDİRLE YÂD EDİYORUM
 
Afganistan'ın başkenti Kabil Valisi Abdul Cebbar Takva, savaşlar nedeniyle fakirliğin arttığı ülkede 10 yıldır ihtiyaç sahibi yoksul ve yetim halkın derdine derman olmaya çalışan Kimse Yok Mu Derneği'nin faaliyetlerini överek gönüllülere teşekkür etti.
2 yıldır Kabil'de olduğunu söyleyen Takva, “Farklı yardım alanlarında kardeş Türkiye ile irtibattayız. Özelikle Kimse Yok Mu Derneği'nin faaliyetlerini görüyoruz. İyi ve kötü günlerimizde hep yanımızda oldular” dedi. Takva şöyle devam etti: 
 
BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ
 
“Afgan halkının yardıma ihtiyacı var. Kimse Yok Mu’nun Afgan halkının hizmetine sunduğu okul, köprü, yol ve farklı alanlardaki faaliyetlerini takdirle yâd ediyorum. Müslüman bir ülkenin yardım organizasyonu olarak Kimse Yok Mu’nun faaliyetlerinin yansıması daha farklı oluyor. Kimse Yok Mu’nun faaliyetlerinin halk nezdinde ayrı bir kıymeti var.”
 
KAYNAK: BUGÜN
Rotahaber